Νοιαζόμαστε για το Περιβάλλον

O σεβασμός προς το περιβάλλον και η οικολογική ταυτότητα των προϊόντων Laro θα αποτελούν πάντα βασικές αρχές της εταιρικής μας ιδεολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

 

Συνεισφέρουμε στην κοινωνία

Για εμάς δεν νοείται εταιρική οντότητα χωρίς συνείδηση και ηθικές αξίες.

Εδώ και χρόνια υποστηρίζουμε δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που προωθούν την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, μεριμνούμε για το κοινωνικό σύνολο και βοηθάμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Διαβάστε περισσότερα