Συνεισφέρουμε στην κοινωνία

Για εμάς δεν νοείται εταιρική οντότητα χωρίς συνείδηση και ηθικές αξίες.

Εδώ και χρόνια υποστηρίζουμε δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που προωθούν την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, μεριμνούμε για το κοινωνικό σύνολο και βοηθάμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Για τους εργαζόμενους

Προστατεύουμε και σεβόμαστε τα ατομικά δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων μας αλλά και όλων των προσώπων που συνδέονται με την εταιρεία.

Απορρίπτουμε κάθε μορφή εκμετάλλευσης, διακρίσεων, παιδικής εργασίας και καταναγκαστικής εργασίας και διασφαλίζουμε την τήρηση των κανόνων δικαίου.

Η εντιμότητα και η ακεραιότητα των λόγων και των ενεργειών μας σε σχέση με τους εργαζόμενους και τους συναδέλφους μας αποτελούν τον πυρήνα του επιχειρηματικού μας ήθους.

Για τους συνανθρώπους μας

Παρέχονται χορηγίες και γίνονται δωρεές σε σχολεία και νηπιαγωγεία , ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων, Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς ( ΜΚΟ) καθώς και κοινωφελή ιδρύματα.

Πιο συγκεκριμένα η Laro έχει προσφέρει προϊόντα της και εξοπλισμό για τη διαμόρφωση σχολικών χώρων, για τη διεξαγωγή λαχειοφόρων αγορών, για τις ανάγκες διαβίωσης και στέγασης των αστέγων καθώς και για τη κάλυψη αναγκών των χώρων που φιλοξενούν ορφανά ή άρρωστα παιδιά.

Για το κοινωνικό σύνολο

Στηρίζουμε θεατρικές παιδικές παραστάσεις, συνεργαζόμαστε με πολιτιστικούς οργανισμούς ( Πχ. Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο ) και υποστηρίζουμε σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις, όπως η χορηγία στο Διεθνές Ιστιοπλοϊκό Ράλλυ Αιγαίου, που προάγουν την αθλητική ανάπτυξη της χώρας μας.