Παιδικό δωμάτιο: Τα πρώτα έπιπλα

Τα πρώτα έπιπλα για παιδιά από πέντε ετών. Μετά τη βρεφική ηλικία η μετάβαση στην παιδική ηλικία είναι μια ουσιαστική περίοδος. Ο ρόλος που υιοθετεί το παιδί σιγά σιγά είναι αυτός του μαθητή, καθώς περνά
View all posts